Tiểu sử Kỹ Sư Thanh Sơn.

Trường học: Trường Đại Học Quốc Gia Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí MINH

Kinh nghiệm: 7 năm

Nơi làm việc: Công ty TNHH DELTECH

Số năm: Hơn 4 năm