1 Ống đặt nội khí quản có bóng

Ống đặt nội khí quản có bóng

Danh mục SP
457
Xuất xứ
:
Thương hiệu
:
Bảo hành
:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Ống đặt nội khí quản có bóng

Hãng sản xuất: Bicakcilar

Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ

551 0030 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 3.0 mm Ống
551 0035 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 3.5 mm Ống
551 0040 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 4.0 mm Ống
551 0045 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 4.5 mm Ống
551 0050 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 5.0 mm Ống
551 0055 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 5.5 mm Ống
551 0060 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 6.0 mm Ống
551 0065 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 6.5 mm Ống
551 0070 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 7.0 mm Ống
551 0075 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 7.5 mm Ống
551 0080 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 8.0 mm Ống
551 0085 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 8.5 mm Ống
551 0090 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 9.0 mm Ống
551 0095 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 9.5 mm Ống
551 0100 1 Ống đặt nội khí quản có bóng 10.0 mm Ống

 

Ocean  Tech Nhà phân phôí Y Tế chuyên nghiệp

Cùng Danh mục SP
phế dung kế

Phế dung kế

que luồn khí quản

Que luồn khí quản

ống thông oxy

Dây thông oxy

canuyn mở khí quản

Canuyn mayo mở khí quản