1 Máy điện tim 3 cần 80G L, Innomed

Máy điện tim 3 cần 80G-L, Innomed

Danh mục SP
367
Bảo hành
:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Máy điện tim 3 cần 80G-L, ECG

Xuất xứ: Hungary

Mô tả

Điện cực Cabrera chuẩn, 12 chuyển đạo chạy đồng thời

* Máy in nhiệt với độ phân giải cao, chiều rộng giấy 80mm

* 3 kênh ECG và 1 đồ thị nhịp mạch được hiển thị trên màn hình LCD

* Có chương trình phân tích và chẩn đoán

* Tương thích với HDH Windows, cho phép kết nối và hiển thị dữ liệu trên màn hình của PC

Cùng Danh mục SP
Máy điện tim 3 cần

Máy điện tim 3 cần Nhon Kohden 1150

Máy điện tim 3 cần BCM 300

Máy điện tim 3 cần Bionic BCM 300

máy điện tim 12 cần

Máy điện tim 12 cần A31-1EK03/ Atria 3100, ..