đèn mổ di động Đèn mổ di động 5 bóng St led 70M

Đèn mổ di động 5 bóng St-led 70M

Danh mục SP
418
Xuất xứ
:
Bảo hành
:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Đèn mổ di động  St-led 70M

Đèn mổ 5 bóng di động

Đèn mổ 3 bóng di động

đèn mổ di động Đèn mổ di động 5 bóng St led 70M

đèn mổ di động 5 bóng

Cùng Danh mục SP
1333359586.nv

Đèn mổ treo trần St-focus 10D

1253089462.nv

Đèn mổ treo trần 5 bóng

1253089217.nv

Đèn mổ treo trần 5 bóng