disposable infusion manifolds 67785 6019863 Bộ chỉnh lưu đa dòng Manifold

Bộ chỉnh lưu đa dòng Manifold

Danh mục SP
455
Xuất xứ
:
Thương hiệu
:
Bảo hành
:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
765 0301 1 Bộ chỉnh lưu đa dòng Manifold 3 chạc
765 0501 1 Bộ chỉnh lưu đa dòng Manifold 5 chạc
765 1201 1 Bộ chỉnh lưu đa dòng Manifold áp đôi
765 1301 1 Bộ chỉnh lưu đa dòng Manifold áp ba
disposable infusion manifolds 67785 6019845 Bộ chỉnh lưu đa dòng Manifold

Bộ chỉnh lưu đa dòng 3 chạc

disposable infusion manifolds 67785 6019863 Bộ chỉnh lưu đa dòng Manifold

Bộ chỉnh lưu đa dòng 600 PSI

 

 

 

Cùng Danh mục SP
Bộ đo huyết áp xâm lấn

Bộ đo huyết áp xâm lấn

dây truyền dịch

Dây truyền dịch Buret 100/ 150 ml

dây truyền dịch

Dây truyền dịch chỉnh dòng B-Flow

Dây truyền dịch

Dây truyền dịch chỉnh dòng Regu-flo